23 Şubat 2024 Cuma

Mikropor Soğutmalı Tip Basınçlı Hava Kurutucusu -MKE-

Mikropor Soğutmalı Tip  Basınçlı Hava Kurutucusu -MKE-

Kompresörler ortam havasını basınçlandırdığında, ortamda bulunan su buharı, toz, yağ vb. partiküller de basınçlı hava ile beraber, sisteme gitmektedir. Basınçlı havanın içinde bulunan su, hattaki parçaların korozyona uğraması ve makine ömrünün azalması ve bakım maliyetlerin artması, üretimin aksaması, üretilen ürünün kalitesinin düşmesi gibi birçok probleme sebep olabilmektedir. Bu nedenle basınçlı hava kurutucuları, basınçlı hava sistemlerinin temel bileşenlerindendir.
Basınçlı hava kurutucu çeşitlerinden biri olan soğutmalı tip kurutucular, genellikle +3°C çiğlenme noktası istenilen, düşük çiğlenme noktasının kritik öneme sahip olmadığı uygulamalarda kullanılır. Diğer basınçlı hava kurutucu çeşitleriyle karşılaştırıldığında ise satın alma, çalıştırma ve bakım maliyetlerinin daha düşük olmasından dolayı endüstriyel uygulamalarda çokça tercih edilmektedir.
Mikropor Soğutmalı Tip Kurutucu’larından biri olan MKE Modeli basınçlı hava kurutucuları entegre filtreleri ile ISO8573.1:2010 (International Standard for Compressed Air Purity) standardı düşünüldüğünde Class 1 seviyesinde 1.4.1 kalitesinde sisteme kuru hava sağlar. Entegre filtreler sayesinden hattan kurutucunun girişine gelen su kütlesi giriş filtreleri ile ayrılır ve tahliye edilir.
Bu sistemlerde nemli havanın soğutulabilmesi için özel soğutucu gazlar kullanılır. MKE serisinde önemli termodinamik özelliklere sahip, çevre dostu R134a gazı kullanılır. Basınçlı nemli hava önce hava-hava eşanjöründen geçerek ilk soğutma işlemi gerçekleşir. İkinci adım olarak hava, hava-soğutucu gaz ile ısı eşanjörlerinden geçerek soğutulur. Böylece havanın içindeki nemin yoğuşması sağlanır ve yoğuşan su tahliyelerden dışarı atılır. Soğuyan hava tekrardan uygun sıcaklığına getirilir ve 3˚C çiğlenme noktasındaki kuru hava eldesi bu şekilde sağlanmış olur.
Mikropor MKE Soğutmalı Tip Hava Kurutucuları 3 Nm3/h ‘den 12500Nm3/h’e kadar kapasiteye sahip olan nemli basınçlı havanın kurtulmasını sağlar. +3°C çiğlenme noktasına sahip kuru hava düşük basınç düşümü ile elde edilir.