17 Haziran 2024 Pazartesi

Marmara Siegener Galvaniz

Marmara Siegener Galvaniz

Ülkemizde ve Dünyadaki Gelişmeler Işığında; Sıcak Daldırma Galvaniz Sektörü

Bünyamin Halaç
Marmara Siegener Galvaniz
Pazarlama Satış Koordinatörü
GALDER Tanıtım Komisyonu Başkanı

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte son 3 yılda yaşanan siyasi ve ekonomik durumumun analizi:
2019 yılı sonu itibariyle dünyamız, siyasi ve ekonomik sebebi olmayan ama tüm dünyayı siyasi ve ekonomik açıdan etkileyecek bir durum ile karşılaştı. Dünyanın yüz yıldır görmediği ölçüde büyük bir salgın Covid 19 adıyla Çin’den başlayarak hızla yaygınlaşıp tüm dünyayı adeta esir aldı.
Bu pandemi ile birlikte virüsün ilk görüldüğü Çin, salgınla tavizsiz ve çok katı bir mücadeleye başladı. Hızla kapanma kararı aldı. Sanayi alanında ciddi daralmalar, kapanmalar ve kapasite düşmeleri yaşandı. Çin bu tedbirleri alırken, yıllardır süregelen hızlı ve şişkin büyümesini de siyasi bir kararla kontrollü bir şekilde düşürmeye başladı.  Pandemi, Çin ekonomisinde farklı bir döneme geçiş için bir konjonktür yarattı ve ülke bu doğrultuda tüm dünyayı da etkileyecek ağır kararlar aldı. Sonuç itibariyle 2020 yılında %2,2’lik büyüme oranıyla Çin’in 2000 yılında başlattığı ‘Büyüme’ politikasından bu yana en düşük oran gerçekleşti. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin’deki bu gelişmeler pandemi ile birlikte tüm dünyayı etkilemeye başladı. Çin’den Avrupa’ya konteyner navlun fiyatları 1000-1500 USD’den 15 bin USD’lere yükseldi. Çin’den kaynaklı arz talep dengesinin bozulması, ilişkili olduğu ekonomileri de etkiledi. Gerçi Çin, 2021 yılında %8 ile yine rekor bir büyüme sağladı ama dünyadaki çalkantılar sebebiyle 2022 yılında yine düşüşe geçti. Bu esnada global ekonomideki durgunluk pandemi ile birlikte had safhaya çıktı. Hammadde tedarik zincirindeki kopma ve yavaşlamalar neticesinde pek çok büyük ekonomide enflasyon baş gösterdi. Tüm bunların üstüne Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş başta doğalgaz tedariğinin aksamasıyla özellikle Avrupa ülkelerini derin bir kriz ile yüz yüze bıraktı.

Bu süreçte ülkemizdeki durum
İç siyasi ve ekonomik kararlar ile birlikte yukarıda anlatılan küresel gelişmeler ülkemizi de olumsuz etkiledi. En başta enflasyon son 20-25 yılın zirvesini gördü. Yabancı yatırımlar aksadı. Likidite sorunları baş gösterdi. Pandemi döneminde Avrupa ülkelerinin aldığı tam kapanma kararları ülkemizde uygulanmadı. Özellikle endüstriyel alanda, sanayi tesisleri çalışmaya devam etti. Bu süreçte yaşanan ani kur yükselişi ülke içi ekonomik dengeleri bozdu yaşam koşullarını ağırlaştırdı. Fakat üretim alanında ki hareketliliğin yüksek kur politikası ile ihracata yöneltilmesi ekonomik hareketliliği sürdürdü. Avrupa’nın Çin ile yaşadığı tedarik zinciri sorunu, talebi, üretimini kısmayan Türkiye’ye yöneltti. Bu dönemde Avrupa’ya ciddi ihracat rakamları gerçekleşti.

Metal İmalat ve Galvaniz Sektörü analizi
Bu süreçte küresel piyasalardaki imalat daralması, metal ürünlerinde de yoğun bir şekilde görüldü. Ülkemizde metale dayalı imalat sektörü ürünlerinde hareketlilik devam etti. İç piyasalardaki talep azalması bu dönemde yurtdışından gelen talepler ile karşılandı.
Özellikle Avrupa 2022 yılında ciddi bir enerji – doğalgaz kriziyle karşılaşacağı hesabıyla üretim planlarını kısıtlamaya başladı, tedarik kanallarını yurtdışına – ve özellikle ülkemize- kaydırdı. Metal imalat işlerinde ülkemiz özellikle son 20 yıldır dünya ölçeğinde kaliteli ve hızlı termin anlayışla çok ciddi bir yer edindi. Şu ana kadar sektör, yukarıda anlatılan sebeplerle ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendiriyor. İlerleyen yıllarda sular durulduğunda bunun sürekliliğin sağlanması sanayicilerimizin ciddi hedeflerinden olmalı.
Ülkemiz metal işleme (üretim) alanının dışında, metal işleme makinelerinin imalatında da çok ciddi bir noktaya geldi. Bu bütünlük otomotiv gibi ana sektörlerde ekosistemlerin çıkmasını sağladı.
Son yıllarda benzer bir ekosistem Solar Enerji sektöründe yaşanıyor. Ülkemiz solar enerjide gerek makinelerinin üretimi gerek solar metal konstrüksiyonların imalatı, panel ve pil konusunda yatırım ve gelişmeler ve özellikle alt konstrüksiyonların galvanizlemesinde yaygınlık ve kolaylık sektörü inanılmaz derece de büyüttü. Yurtiçi ve yurtdışında Türk firmalarının yaptığı büyük projeler, dünya ölçeğinde ses getiren, dikkatleri ülkemize çeken gelişmeler oldu. Şu an ülkemiz sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin de verdiği dinamik yapı ve pratiklik ile Solar Enerji alanında dünya çağında hızla büyümektedir. Burada, eksik olan enerji depolama, yazılım, fotovoltaik panel üretimi gibi teknolojik alanlardaki yatırımları arttırdığımız takdirde ülkemiz süratle dünyanın en seçkin ülkeleri arasına girecektir.
Yukarıda tahlili yapılan geçtiğimiz son 3 yılda, anlatılan sebeplerle, Metal İmalat ve Galvaniz sektörümüz çok olumsuz etkilenmemiştir.
Dünya enerji sektörü taleplerinin ülkemize yönelmesi, galvanizli alt yapı ve üst yapı konstrüksiyonlarında öne çıkan müteahhitlik yapımız, nispeten enerjiye daha kolay ulaşabilir olmamız, emek yoğun işlerdeki adam saat maliyetlerimizin Avrupa’dan düşük olması, nitelikli iş gücü ve son yıllarda artan kalite odaklı çalışma prensiplerinin benimsenmesi bu sıkıntılı süreçte metal imalat ve Sıcak daldırma Galvaniz sektörünün önünü açacaktır.
Umudumuz ülkemizde ve tüm dünyada etkisini yitiren pandemi gibi, çatışma ve anlaşmazlıkların bir an önce sona ermesidir. Tüm dünyanın bir an önce özlenen barış ve huzura kavuşması dileğiyle.