28 Eylül 2023 Perşembe

Mikropor

Mikropor

Mikropor Modüler Basınçlı Hava Kurutucuları

Basınçlı hava sistemlerinde en yaygın problemlerden biri basınçlı havanın su içermesidir. Basınçlı havanın içinde bulunan su, hattaki parçaların korozyona uğramasına ve makine ömrünün azalmasına ve bakım maliyetlerin artmasına, üretimin aksamasına, üretilen ürünün kalitesinin düşmesine vb. gibi birçok probleme sebep olabilmektedir. Havanın içerisinde her zaman belli bir miktar su (nem) bulunur. Hava tarafından tutulan su buharının konsantrasyonu sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıcaklık artıkça havanın tutabileceği nem miktarı da o kadar artar. Kompresörler ortam havasını basınçlandırdığında, ortamda bulunan su buharı, toz, yağ vb. partiküller de basınçlı hava ile beraber, sisteme gitmektedir.
Uygulamaya göre, basınçlı havada bulunması gereken minimum partikül, su ve yağ miktarları ISO8573.1:2010 (International Standard for Compressed Air Purity) standardına göre belirlenmiştir. Kimyasal tip basınçlı hava kurutucu sistemleri, sıfırın altında çiğlenme noktasına sahip basınçlı kuru havaya ihtiyaç duyan hassas üretim tesislerinde kullanıcının ilk tercihi olmaktadır. Bu tip kurutucular ISO8573 standardına göre 1.2.1 sınıf kalitesinde hava üretebilmektedir. Bu sistemler içi nem adsorbe edebilen özel granüllerle dolu modüllere sahiptir. Aktif alümina, silika jel ya da moleküler elek adı verilen bu granüller basınç altında nemi tutma eğilimine sahiptir. Basınçlı ve nemli hava modülden geçerken su, alüminyum oksit ve silika jeller tarafından doygunluğa ulaşıncaya kadar adsorbe edilir. Kurutma prosesi yapan modüldeki adsorbant doygunluğa ulaşınca hava diğer modüle gönderilmeye başlar ve önceden kurutma işlemi yapan modülde, adsorbant malzemenin tekrardan kullanılabilmesi açısından rejenerasyon işlemi başlatılır. Rejenerasyon işlemi önceden kurutma işlemi yapan birinci modülde gerçekleşirken ikinci modülde de hava kurutma prosesi devam eder. İkinci modülde doygunluğa ulaştığında basınç düşürülerek rejenerasyon işlemi bu sefer ikinci modülde başlatılır ve basınçlı hava birinci modüle gönderilerek hava kurutma işlemi tekrardan ilk kurutma işleminin yapıldığı modüle geçer. Bu döngü sayesinde -40 °C’de çiğlenme noktasına sahip basınçlı kuru hava elde edilir. 
Mikropor Modüler Kimyasal Hava Kurutucuları- MMD Serisi 5m3/h ile 400 m3/h arasında -40°C (opsiyonel -70°C) çiğlenme noktasına sahip basınçlı hava üretimi sağlayabilir. Modüler tasarımı sayesinde geniş depolama alanına gereksinim duymaz.  Yüksek kapasiteye sahip, modüler basınçlı kuru hava üretimi için yeni çıkarmış olduğu MMD-HC Serisi sayesinde basınçlı kuru hava üretimi 575m3/h ile 1800m3/h’e kadar çıkabilmektedir.