12 Ağustos 2022 Cuma

KROMAŞ

KROMAŞ

Dünyanın ihtiyacı su ve sıfır atık

Sürdürülebilir bir gelecek için 

Atık Su Arıtma Çözümleri

“Su vazgeçilemez ve alternatifi oluşturulamaz bir kaynak”
Devasa bir ekosistemde yaşadığımızı düşündüğümüzde her birey ve işletme için su; vazgeçilmez, alternatifi oluşturulamaz ve sadece maliyeti ile değerlendirilemeyecek kadar kıymetli bir kaynak.
Günümüzde bireysel su kullanımında dahi dünya çapında tasarruf kampanyaları yapılmaktadır. Her işletme için, özellikle proseslerinde su girdisi bulunan her fabrikanın bu konuda üzerine düşen görevler ve yasal yükümlülükler vardır. Bireysel olarak yapılan basit iyileştirmeler bile böylesi önemli iken, işletmelerin su girdilerini kontrol etmeleri dünyamız için çok kıymetli uğraşlardır. Tüm canlılara sağlanan ve geri dönüştürülmesi önemli olan kaynakları kullanmak fazlasıyla önemlidir. 

“Proses suyu tekrar kullanılabilir”
Kitlesel yüzey işlem diye Türkçeye çevrilen Mass Finishing proseslerinde, iş parçasını aşındırmak için kullanılan abrasiv taşlar, kendileri de aşınarak partiküller halinde proses suyuna karışırlar. Proseslerden çıkan katı atık ihtiva eden suyun şehir alt yapılarına verilmesi yasak olduğu gibi, atık su alt yapılarının tamir edilemez tahribatına yol açar. Bu partiküllü suyun bir fiziksel arıtma sisteminden geçirilerek, partiküllerinden arındırılması yani fiziksel manada arıtılması gerekir. Böylelikle proses suyu tekrar tekrar kullanılabilir. Ortaya çıkan atık katı atık bertaraf yönetmeliklerince bertaraf edilebilir. Mass finishing prosesleri endüstrinin hemen her alanında kullanıldığından fiziksel arıtma sistemleri de tüm endüstride kullanılmaktadır.

Fiziksel arıtma sistemlerinin en temel mantığı, içerisinde katı partikül var olan atık suyun, santrifüj kuvveti etkisiyle, katı ile sıvı arasındaki özgül ağırlık farkından faydalanarak katı ve sıvıyı iki farklı faz halinde ayrıştırmasıdır. Oluşturulan santrifüj kuvveti bu iki fazın ayırımının kalitesini belirler, yani ayrıştırabileceğiniz katı partiküllerin kaç mikron olduğu, sistemde oluşturduğunuz santrifüj kuvvetine direkt bağlıdır.

“Tek makineden çoklu hatlara kadar atık suların arıtılması sağlanabilir”
 
Kromaş Atık Su Arıtma sistemleri farklı kapasitelerde tek makineden çoklu hatlara kadar proseste ortaya çıkan atık suların arıtılması ve tekrar kullanılmasını sağlar. Yüksek devirli santrifüj ve kademeli arıtma sayesinde atık sular partiküllerden ve istenmeyen maddelerden arındırılarak sisteme geri kazandırılır.
Böylece hem su sarfiyatında ciddi bir kazanç hem de kullanılan kimyasalların daha az ve verimli kullanımı sağladığı için bir avantaj sağlar. Fakat en önemlisi, çevremize zararlı olan tüm madde ve bileşenleri iç haznesinde toplayarak çevreyi kirletmez, korur.
Ayrıca Kromaş’ın yüksek verimli arıtma sistemleri, değerli taşlar, altın ya da mücevher işlendiğinde, bu değerli cevherlerin atıklarını toplar ve geri kazanımını gerçekleştirir.

Detaylı bilgi ve diğer tüm çözümlerimiz için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.