KÜNYE

 

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
     Melek KOÇ 

 

Ge­nel Ko­or­di­na­tör
Be­kir KOÇ / bkoc@metalsandergisi.com

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
     Faik KOÇ / fkoc@metalsandergisi.com

Reklam Mü­dü­rü
Cengiz KOÇ / ckoc@metalsandergisi.com

 

Edi­tör

Ferdai YILDIRIM / fyildirim@metalsandergisi.com

Gra­fik ve Say­fa Ta­sa­rı­mı
Ce­mil KI­ZIL / gra­fik@metalsandergisi.com

 

Renk Ay­rı­mı ve Bas­kı  

MURAT OFSET
Davutpaşa Emintaş San.Sit.No:103/272 Topkapı / İST. Tel: +90 212 567 52 24

Da­ğı­tım   

Aras Kargo

 

   FUAR TAKVİMİ