BANNER HABER DETAY

BEYSAD
17.08.2017

Beyaz eşya ve beyaz eşya yan sanayii, Türkiye’nin en önemli üretim ve istihdam yaratan sektörlerinin başında geliyor. BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir ile dernekleri, sektörleri ve hedefleri hakkında konuştuk.

BEYSAD’ın misyonu ve kuruluş amacı nedir? Faaliyetleriniz konusunda bilgi verir misiniz?
Kısaca BEYSAD’ı da tanıtmak ve birkaç önemli projemizden de bahsetmek isteriz: 1993 yılında faaliyetlerine başlamış olan BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği); Türk Beyaz Eşya Yan Sanayii’nin sektörel stratejisinin yapılanmasına, sektörde ve tedarik zincirinde işbirliklerinin artmasına ve sektörün yurtdışına açılmasına katkı sağlayan 181 üyeli bir sivil toplum kuruluşudur.
Derneğimiz faaliyetlerini, Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi olarak 2012 yılında tüm sektörel paydaşların ortak kararları ve görüşleri ile hazırlanan ve 2 farklı revizyon ile yaşayan bir belge olmayı sürdüren çalışma kapsamında yapılandırmaktadır. “Dünyada lider yan sanayi ve teknolojik üs olmak” vizyonu olan bu belge Sanayi Strateji Belgesi ile entegre şekilde alt eylemler içermektedir. Üyelerimiz, ana sanayiler ve diğer paydaşlarımızı içeren komitelerimiz, ilgili eylem planlarının hayata geçirilebilmesi için her ay periyodik olarak toplanmakta ve belirli aralıklarla da sektördeki paydaşlarımıza ilerleme hakkında bilgilendirme vermektedir. Üyelerimize haftalık haber bültenleri, 3 aylık periyotlarla çıkan dergimiz, İş Yemeği Toplantıları, Mesleki İş Gezileri, ticari heyet odaklı yurtdışı geziler, yurtdışı fuarlar, Türkiye’de yapılan alım heyetleri v.s gibi hizmetler de sunmaktayız.
3 farklı kitap olarak hazır bulunan Strateji Belgesi raporlarına ek olarak Kasım 2016 tarihinde düzenlemiş olduğumuz BE4 (Beyaz Eşya Yan Sanayii, Sanayi 4.0 Zirvesi ve ertesi günü yapılan çalıştay) raporumuz da hazırlanmış ve sektörümüzün faydasına, ilgili paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi olan URGE Projelerinin ilkini başarılı bir şekilde tamamlamamız nedenli, 2. 3 yıllık URGE projemiz de başarılı bir şekilde, TET (Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) işbirliği ile sürmektedir.
Yakın zamanda Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD ile de T.C. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, IPA (Rekabetçi Sektörler) projesine, Beyaz Eşya Yan Sanayi, Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi için başvuru yapmış bulunmaktayız.
T.C. Kalkınma Bakanlığı-AB işbirliği ile Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde de sektörümüze, dış paydaş olarak, tam destek verilmiş ve son tahlilde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.   

Beyaz eşya yan sanayi sektörünü üretim altyapısı, ürün kalitesi ve istihdam açılarından değerlendirebilir misiniz?
BEYSAD olarak ülkemiz beyaz eşya rakamlarını referans aldığımız merci Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2015 rakamlarını açıklarken, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü’nün üretim rakamlarına göre tüm dünyada Çin’den sonra 2. sırada olduğunu belirtti. Aynı verilere göre sektör 2015 yılında üretiminin %75’e yakınını ihraç ederken, iç satışlar içindeki ithalatın payı %15 altında kalmıştır. Sektörün dinamizmi sürmekte... 2015’te yüzde 6’lık ve son 15 yılda ise ortama yüzde 11 büyüme gerçekleşmiştir. Türkiye beyaz eşya sektörünün 40 bin direkt, 500 bin dolaylı
istihdam sağladığı düşünülüyor. Bu anlamda beyaz eşya sektörü global liderlik konumu ile Türkiye’deki diğer birçok sektörden ayrışmaktadır.

Güçlü bir sektör, güçlü bir yan sanayi ile sürdürülebilir kanısındayız. Türkiye’deki yan sanayi yapısının esnek üretim kabiliyeti, teknik birikimleri ve yönetim yapısı açısından bu liderlik içinde önemli etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ana üreticilerin yüksek üretim hacimleri, işbirliği ve geliştirme konusundaki çalışmaları, sektörümüzün geldiği noktada kritik rol oynamıştır. Günümüzde yan sanayi sektörünün, Türkiye dışında global üreticilere de ürün temin eden bir konumda olması sektörün rekabetçiliğinin bir göstergesidir. Yan sanayi sektörümüzün üretimleri ülkemize ciddi istihdam sağlarken, ithalat ikamesi ve direkt ihracatı ile de cari dengeye de olumlu katkı yapmaktadır.

Sektörün dünyadaki yeri ve bu konudaki gelecek hedefleri nedir?
Sektörümüzdeki paydaşlarımızın katıldığı 2015 Aralık ayındaki Arama Konferansımızda, sektördeki önemli başlıklar olarak üretim sistemlerinde Endüstri 4.0 altyapısına uyum gösterilmesi ve akıllı ve bağlantılı ev aletleri konusunda gerekli teknolojik hazırlıkların yapılması kritik önemli olarak çıkmıştır.
Üretimin Sanayi 4.0 ile yeniden yapılanacağını ve gelişmiş ülkelerin üretim sektöründeki paylarını tekrar artırmak için yoğun çaba içinde olacağını öngörüyoruz. Sektörümüzün ana sanayi ve yan sanayi yapısı açısından Sanayi 4.0’a uyumlu olduğunu ve bu değişimdeki fırsatlardan yararlanabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda üyelerimizin farkındalığını artıracak ve sektörümüzde örnek uygulamalar oluşturacak yaklaşımlar içinde olacağız. Ancak tüm sektörde etki yaratacak geniş teknik yatırımlar için de uygun kamu teşviklerinin sağlanmasının faydalı olacağına inanıyoruz.
Cihazların interneti konusundaki gelişmelerin sektörümüzdeki ürünlere de etkisi nedeniyle hem ana ürünlerde hem de alt komponentlerde de ciddi teknoloji ve çözümlere ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sektörümüzdeki bu değişime hazırlık için, sektörümüzde gerekli işbirliği ortamının sağlanması üzerine, ana sanayi, teknoloji firmaları ve diğer paydaşlarımızla yaptığımız etkinliklerle bu konunun üzerinde duracağız.

Sektörünüz ihracatçı bir sektör müdür? Üretilen ürünlerin ne kadarı ihraç ediliyor?
Sektörümüzdeki ana üreticilerin yüksek hacimli üretimlerinin ağırlığının Avrupa’da olması dolayısıyla üyelerimizin de ihracatının yoğunluğu başta Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelere olmaktadır. Ancak farklı pazarlarda gelişmeleri takip etmek adına geçtiğimiz aylarda Güney Kore ve Çin’e Ticari Heyet ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu sayede sektörün hacimsel teknolojik gelişimlerini ve ihracat potansiyellerini yerinde inceleme şansımız oldu. Dolayısıyla sektörümüzün yerleşik pazarları olan Avrupa’ya ihracatımızı artırırken, coğrafi çeşitlendirme ile farklı lokasyonları da eklemeyi amaçlıyoruz.

Sektörünüzün temel sorunları nelerdir? Örneğin Uzakdoğu kökenli ürünler pazara ne kadar hakim? Bu ürünler talep görüyor mu?
Sektörümüzdeki önemli sorunları aşmak için; nitelikli insan kaynaklarının geliştirilmesi; cihazların interneti gibi yaklaşan teknolojik kırılım noktalarına karşın Ar-Ge işbirliklerinin artırılması ve üretim – tedarik zincirinde Sanayi 4.0’a uyum gösterilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsan kaynakları konusunda ulusal politikalarla derin çalışmalar yapılmasını ön şart olarak görüyoruz. Ancak sektörümüzle ilgili eğitim kurumları ile de staj ve farklı eğitim programları çalışmaları içinde olacağız. Ar-Ge işbirlikleri konusunda ilgili üniversitelerle işbirliği protokolleri imzalayarak üyelerimiz için gerekli arayüzlerin oluşturulmasına katkı yaptık. Gerek üniversitelerle gerek de sektör içi ortak projelerin kamu Ar-Ge desteklerinde öncelikli ve farklı değerlendirilmesinin etkili olacağını düşünüyoruz. Sanayi 4.0 konusunda ise belirttiğimiz üzere gerekli altyapı ve teknoloji yatırımları için uygun destek mekanizmalarının oluşturulması, sektörümüzün dönüşümünü hızlandıracak ve derinleştirecektir.

Bu kapsamda, BEYSAD ve Özyeğin Üniversitesi ortak projesi ve TÜSİAD işbirliği ile Sanayi 4.0 Dönüşümünde üyelerimize pilot proje, danışmanlık, eğitim ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında destek olabilecek “Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” kurulması için ortak bir proje çalışması başlatılmıştır. Dünyadaki benzerleri gibi kurulacak merkez, özellikle KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşümünün önündeki engelleri azaltacak, firma ve sektöre özel çözümlerin kontrollü ortamlarda denemelerinin yapılabileceği, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının eğitilebileceği ve ortak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirebileceği teknik altyapıya sahip olacak ve Özyeğin Üniversitesi akademik kadrolarından da destek alacaktır.
Özetle, sektörümüzün güçlü konumunun rekabetçi global piyasalarda korunabilmesi için kamu desteği ve işbirliğinin önemli olduğunu düşüyoruz.  FUAR TAKVİMİ

bolsos michael kors nike huarache baratas montblanc boligrafos nike outlet polos ralph lauren baratos oakley baratas michael kors bolsos new balance 574 new balance baratas boligrafos montblanc nike air force baratas polo ralph lauren baratos nike air force 1 nike huarache