BANNER HABER DETAY

AZAK
17.10.2018

Azak Takım Teknolojileri AŞ’den, 
Türk sanayisinin HSS dairesel testere 
ihtiyacını karşılayacak dev yatırım

 

Kocaeli Dilovası, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 45 dönüm arazi üzerinde kurulan tesisinde üretim için geri sayım yapan Azak Takım Teknolojileri AŞ, Türkiye’de üretimi olmayan ve tedarikçi firma sayısının çok az olduğu HSS dairesel testere sektörüne üretici bir aktör olarak adım atıyor. Azak Takım Teknolojileri AŞ İşletme Müdürü Ulaş Yıldız ile firmaları ve hedefleri hakkında konuştuk. 

Firmanızın kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Azak Takım Teknolojileri AŞ, 2018 yılında, Ağır Haddecilik firmasından gelen tecrübe ve birikimleri ile pazar ihtiyacının gözlemlenmesi neticesinde kurulmuş bir firmadır. Firmamız, kesici takımlar konusunda faaliyetlerini sürdürecek olup, tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip olma hedefiyle yolunda ilerlemektedir. Sektör, özellikle küresel bazlı incelendiğinde; HSS dairesel testere üretiminde tedarikçi firma sayısının az olması, Türkiye’de böyle bir üretim ve yatırımın olmaması, hem ürünlerin termin süresi açısından bir sorun yaratmakta, hem de fiyat noktasında bir tekelleşme durumu oluşturmaktadır. Bu durumdan en fazla, son kullanıcılar ve distribütör firmalar olumsuz olarak etkilenmektedir. Bizler bu ürünlerin son kullanıcıları olarak, 2 yıllık bir ön araştırmanın neticesinde bu işe bir adım atmaya karar verdik ve bu yolda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Tüm proses süreçlerini kendi içerisinde bulunduracak olan fabrikamızın Kocaeli Dilovası, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 45 dönüm arazimiz içerisinde 1. etap kurulumu devam etmektedir. Üretimimize 2018 yılının son çeyreğinde başlamayı planlıyoruz. 

Firmanızın faaliyet alanları nelerdir? Müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetler konusunda bilgi verir misiniz?
Öncelikli hedefimiz, sürecine başlamış olduğumuz HSS Dairesel Testere üretimidir. Dünyada birçok firma bu ürünün üretimini yaparken, yarı mamul olarak alıp sadece diş açma işlemi ve kaplama gibi son işlemleri kendi bünyelerinde yapmaktadır. Bizim amacımız tüm bu prosesleri kendi bünyemizde gerçekleştirip, entegre bir üretim tesisi oluşturarak tüm dünyaya hitap edecek bir yerli üretici olabilmektir. İlerleyen süreçte kesici takım konusundaki yatırımlarımızı ilerleterek farklı uygulamalardaki takım üretimleri ile yolumuza devam etmek arzusundayız. Buradaki yatırım sürecini HSS üretiminin başlangıcından sonra gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
HSS Dairesel Testere üzerine bahsetmek gerekirse; Yüksek Hız Çelikleri (HSS-High Speed Steel), yüksek hızda kesim yapabilme kapasitesine sahip takım malzemesi olarak tanımlanır. Bu çeliklerin en büyük özelliği yüksek sıcaklıklarda aşınma dayanımına sahip olmasıdır. Çalışma sıcaklığı yaklaşık olarak 400 – 600 °C arasında değişmektedir. Bu çeliklerin yüksek sıcaklıklara karşı dayanımlarının iyi olmasının yanı sıra sertlik, aşınma ve darbe direnci gibi özellikleri de oldukça yüksektir. Yüksek hız takım çelikleri alaşım elementi olarak belirli miktarlarda Krom, Vanadyum, Molibden, Tungsten, Kobalt gibi elementleri çeşitli kombinasyonlarda içerir. Yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerini koruması bu karbür yapıcı elementler sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer tüm takım çeliklerinde olduğu gibi yüksek hız takım çeliklerinde de beklenen özellikleri sağlayabilmesi için, ısıl işlemin ve tasarımın doğru uygulanması gerekmektedir. 
Bizler yaptığımız 2 yıllık araştırma neticesinde üstün kalite hammadde ve bu hammaddeyi işleyebileceğimiz ısıl işlem prosesleri ve sonraki işleme tezgâhlarının bilgisine sahibiz. Malzemenin ısıl işlemden geçerek 1200 C ye ısıtılarak tekrardan soğutma yöntemiyle sertlik ve tokluk değerlerinin istenilen seviyeye ulaşması bünyemizdeki teknolojide gerçekleştirilecektir. Ayrıca ısıl işlem prosesi öncesi ve sonrasında yerleştirme ve taşıma işlemleri tamamen otomasyon kontrolünde gerçekleştirilecek olup Avrupa standartlarında yerli üretim sağlanacaktır.
Ürün performansına doğrudan etki eden faktörlerden birisi de kaplamadır. Bu prosesi de kendi bünyemizde gerçekleştirmek adına gerekli yatırım yapılmıştır. Ayrıca kaplama konusunda üniversitelerimiz ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Yakın bir gelecekte kendi kaplama tiplerimiz ile daha üstün performans sağlayabileceğiniz ürünlerimizi sizlere sunmuş olacağız.  
Azak Takım Teknolojileri AŞ olarak sadece bir malzeme tedarikçisi olarak değil, tedarikçisi olduğumuz firmalarımıza mühendislik hizmeti de sağlayarak, bir çözüm ortaklığı sunmayı hedefliyoruz.

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Boru-profil ve dolu malzemelerin kullanıldığı sektörlerde (otomotiv, mobilya, inşaat, gemi-inşa, ağır sanayi, gıda, tekstil, kağıt vb.) bu malzemelerin şekillendirilmesi, boyutlandırılması ihtiyacının doğduğu bütün alanlarda hizmetlerimiz mevcuttur. Malzeme tedarik hizmetleri dışında, satış sonrası bileme, kaplama ve teknik destek hizmetlerimiz de olacaktır. 

Pazarlarınız konusunda bilgi verir misiniz? İhracatınız var mı? Düşünüyor musunuz?
Türkiye; boru-profil imalatı ve çelik imalatı konusunda dünyanın önde gelen sayılı ülkelerinden birisidir. Özellikle dikişli boru imalatı konusunda yapılan yüksek teknoloji yatırımları ve seri üretim kabiliyetleri Türkiye’nin bu sektörde kullanılan diğer sarf malzeme ihtiyaçlarını da arttırmış ve bu ürünlerde geniş bir pazar talebi oluşturmuştur. Bunlardan birisi HSS dairesel testerelerdir. Türkiye pazarında markamızın kabul görmesi ve memnuniyetle kullanılması, dünya pazarına atılacak önemli bir adım olacaktır. Tüm bunlarla birlikte ihracat ana hedefimiz olup, bu yönde dünya çapındaki sektörel gelişmeleri takip etmekte ve fırsatları değerlendirme gayretindeyiz. Üretimimiz fiziki olarak henüz başlamamış olmasına rağmen, bugüne kadar katılmış olduğumuz yurtdışı fuarlarından çok olumlu dönüşler almaktayız.

Firmanızı tercih eden müşterilerinizin verimlilik, maliyet vb. konulardaki kazançları nelerdir?
Bir Türk üreticisi olarak, diğer yurtdışı üreticilerine kıyasla daha kısa termin süreleri, fiyat/kalite performansı açısından olumlu ve süreci iyileştiren yaklaşımlarımızın pazara farklı bir dinamizm getireceğinin farkındayız. Günümüzde HSS dairesel testere sektöründe 3-4 aya varan uzun termin sürelerinin olduğu durumlarla karşılaşıyoruz. Bu, bazı zamanlarda son kullanıcıyı çok zor durumlarda bırakabiliyor. Bizler, Azak Takım Teknolojileri AŞ olarak, geçmişimizden gelen 33 yıllık tecrübemizle birlikte Türkiye ve dünya piyasasında en çok kullanılan ürünlerin altyapısını iyi biliyor ve buna göre stok ve hammadde yönetimini hazırlıyoruz. Bu anlamda müşterilerimizle direkt olarak sahada ve sürekli bilgi akışıyla çalışma sürecini geliştirmeyi planlıyoruz. Hizmet verdiğimiz sektör hangisi olursa olsun, bu süreci anlamak ve doğru bir şekilde yönetmek, hem bizler hem de müşterilerimiz açısından çok önemlidir. Firmamız laboratuvarı bünyesinde oluşturulacak olan, diğer hiçbir üretici firmada bulunmayan test ünitesi, üretilecek testerelerimizin üstün teknoloji imkânlarıyla gözlemlenerek geliştirilmesine imkân sağlayacaktır. Bu, hem şirketimiz hem de sektör için araştırma ve geliştirme (AR-GE) konusunda atılmış önemli bir adımdır.
Eklemek istedikleriniz…
“Önce insan” ilkesini esas alarak; yaptığımız işi bilerek yapmak ve dünya pazarına nitelikli, katma değeri yüksek bir hizmet sunmak Azak Takım Teknolojileri A.Ş. olarak önceliğimizdir. Bu noktada şirketimizin öz kaynaklarını, eğitimden yana kullanmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Azak Takım Teknolojileri AŞ, Avrupa’nın ileri gelen firmalarında yıllarca çalışmış ve konularında uzmanlaşmış kişilerden danışmanlık hizmetleri alarak temellerini atmaktadır. Türkiye’de bulunmayan HSS Dairesel Testere üretimi için ortaya koyduğumuz bu araştırma geliştirme ve yatırım çalışmaları, öz kaynağımızın az tüketilmesi ve milli sermayeden tasarruf edilmesi noktasında ülkemize sağlayacağı kazanç ve ekonomik fayda küçümsenemez bir seviyede olacaktır.   FUAR TAKVİMİ